• Dr. Αντώνης Π. Μαλάτος MD,MSc.

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
  Γεννηθής στην Αθήνα το 1966
  9ος 1995 / 3ος 1997:
  Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

  Κοινωνική κατάσταση:
  Έγγαμος με την Dr. Έλενα Πολίτη, Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο και έχω 2 γιούς.

  Ελεύθερος χρόνος:
  Μου αρέσουν τα ταξίδια.
 • Dr. Αντώνης Π. Μαλάτος MD,MSc.

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Εκπαίδευση

  30/03/1995
  Αριστούχος Dr. ιατρικής σχολής Medicina e Chirurgia πανεπιστημίου Ρώμης-Ιταλίας "La Sapienza"(βαθμός 102/110), κατόπιν εκπόνησης πτυχιακής διατριβής με τίτλο " Καρκίνοι αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας".

  20/06/1995
  Λήψη άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από το πανεπιστήμιο Ρώμης "La Sapienza"(Esame di Stato) κατόπιν εξετάσεων. Επικύρωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το υπουργείο υγείας της Ιταλίας ότι πληροί όλες της προϋποθέσεις της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ.

  19/10/1995
  Χορήγηση άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τη νομαρχία Αθηνών.

  Μεταπτυχιακή εκπαίδευση-εμπειρία

  3/08/1996-2/08/1997
  Εκπλήρωση 1ος έτους υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο περιφερειακό ιατρείο Καρβουνάδων του Γ.Ν.Ν Κυθήρων.(Πραγματοποίηση εφημεριών στο νοσοκομείο –κέντρο υγείας Κυθήρων.)

  8/09/1997-8/09/1998
  Εκπλήρωση 1ου χρόνου ειδικότητας στη γενική χειρουργική στο Γ.Ν.Ν Αγρινίου.

  8/09/1998-15/11/2000
  Εργάστηκα ως παρατασιακός ιατρός στη χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Ν Αγρινίου εν αναμονή της ειδικότητάς μου στην ωτορινολαρυγγολογία.

  8/09/1997-15/11/2000
  Απέκτησα σημαντική εμπειρία στην επειγοντολογία-τραυματιολογία περιστατικών χειρουργικού τομέα (ω.ρ.λ, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά, γυναικολογικά). Συμμετείχα σε τακτικά και έκτακτα χειρουργεία τόσο σαν χειρουργός ο ίδιος όσο και σαν 1ος και 2ος βοηθός.

  1/12/2000-30/11/2004
  Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών για τη λήψη ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολόγου.

  21/01/2005
  Χορήγηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας από τη νομαρχία Αθηνών.

  5ος/2009-5ος/2010
  Εργάστηκα ως ωτορινολαρυγγολόγος στα εξωτερικά ιατρεία πολυιατρείου δημόσιου οργανισμού (ΔΕΗ).

  Συμμετοχή σε συνέδρια με παρουσίαση επιστημονικής μελέτης

  13-17/11/1998
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής (Αθήνα).

  29-31/01/1999
  8ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (Κέρκυρα).

  20-23/10/1999
  4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Πανελλήνια-διεθνής συμμετοχή. Ιωάννινα).

  4/03/2000
  5ο Ελληνικό Συνέδριο για το ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (Αθήνα).

  16-20/05/2000
  26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα).

  15-19/10/2000
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής (Χαλκιδική).

  20-22/10/2000
  4ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο (Τρίπολη).

  18-22/11/2000
  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής (Αθήνα).

  12-14/04/2002
  11ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (Κέρκυρα).

  24-26/05/2002
  2nd Course on: Advances in Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery (Mykonos).

  11-13/04/2003
  12o Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (Κέρκυρα).

  1-5/10/2003
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής-Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Αθήνα).

  8-12/10/2003
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (Θεσσαλονίκη).

  Απλή συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς επίσης και συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, συμπόσια κ.λπ.

  Μετεκπαιδεύσεις-Εξειδίκευση

  16-17/02/2003
  7ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ω.Ρ.Λ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών.

  8-10/05/2003
  9ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Κροταφικού Οστού(Εργαστηριακή άσκηση στο κροταφικό οστό. Αθήνα).

  21/06/2003
  Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (Βασικές τεχνικές στη χειρουργική των μαλακών μορίων. Αθήνα).

  12-14/02/2004
  Μετεκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους Ω.Ρ.Λ χειρουργικής (Χρήση monitoring με νευροδιεγέρτη στις επεμβάσεις τραχήλου. Freiburg-Γερμανία).

  14-16/01/2005
  1ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής (Αθήνα).

  18-19/02/2006
  1ο Σεμινάριο εκσκαφής κροταφικού οστού σε εξομοιωτή (Voxel-Man TM. Αθήνα).

  6-8/10/2006
  2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ρινοχειρουργικής και Ωτοπλαστικής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης).

  26-28/01/2007
  7th Seminar and 2nd Workshop on Cadaver Heads 26-28
  January 2007.(Biomedical Research Center Foundation Athens Academy).
  2nd Functional Endoscopic Sinus Surgery Workshop on Cadaver heads.
  2nd Rhinoplasty Workshop on Cadaver Heads.

  29-30/03/2007
  International Course In Advanced Sinus Surgery Techniques (Amsterdam. The Netherlands).

  13-15/09/2007
  Endoscopic Course for Paranasal Sinus and Skull Base Surgery (Bern-Switzerland).

  26/10/2015-15/06/2018
  2ετής φοίτηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Διιδρυματικού Διατμηματικού Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη “Ρινολογία-Ρινοχειρουργική” με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”

  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

  Ελληνική χειρουργική: Iανουάριος-Φεβρουάριος 2003 (Τόμος 75-Τεύχος 1).

  Διδακτικό έργο

  Δίδαξα στη νοσηλευτική σχολή του Γ.Ν.Ν. Αγρινίου για το διδακτικό έτος 1998-1999.

  Μέλος επιστημονικών εταιρειών

  Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ρινολογική Εταιρεία.
  Ελληνική εταιρεία λειτουργικής ρινοπλαστικής.
  Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.
  Εταιρεία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής.
  Μέλος της ένωσης ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών Αττικής.

  Λοιπά προσόντα

  Κάτοχος επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας και άδειας διδασκαλίας μαθημάτων της ειδικότητάς μου.
  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Επαγγελματική δραστηριότητα

  Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Το ιατρείο παρέχει υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για πλήρη κλινική, εργαστηριακή εξέταση-διάγνωση του ασθενούς και πραγματοποίηση μικροεπεμβάσεων (Ακοολογικό-Νευροωτολογικό εργαστήριο, Video-Ενδοσκόπηση, Laser, Ραδιοσυχνότητες).

  Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά κατόπιν ραντεβού.

  Χειρουργώ σε διάφορες ιδιωτικές κλινικές.

 • Κλείστε ΡΑΝΤΕΒΟΥ

  Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Πιστωτικές κάρτες δεκτές.  Code
  • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

   Βρείτε στην ιστοσελίδα μας, θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός σας.

 •  
  • Εγγραφή NEWSLETTER

   Εγγραφείτε για ιατρικά νέα και πληροφορίες.

   Code
 • Athens Derma O.R.L.

  Ιατρεία
  Ιφικράτους 63 & Αρήτης, Νέο Παγκράτι 11 633, Αθήνα

  Επικοινωνία
  ΩΡΛ ιατρείο: 210 6646247, 6973 462350 || Δερματολογικό ιατρείο: 213 0338714, 6976 283010
  Email:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ